השקעות - קרן השתלמות

ללוצי הליצן יש עסק ליצנות מצליח בירדן. הוא מעסיק ליצנים וליצניות וגורם לאושר עד בקרב המבקרים בפטרה, וכשהוא שאל אותי שאלות לגבי קרן השתלמות - החלטתי לשתף גם אתכם. כזה אני - טוב לב.

קרן השתלמות היא קופת החיסכון הטובה ביותר לטווח בינוני-ארוך, ואפשר להפקיד אליה כעצמאים או כשכירים - באישור המעסיק (מכיוון שגם הוא מפקיד אליה כספים).


לכל סוג יש הטבות שונות ואני אתמקד בקרן השתלמות לעצמאים בלבד:


טווח ההשקעה

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לטווח בינוני - 6 שנים, והיא אפיק החיסכון היחיד שפטור ממס הכנסה (עד לתקרה מסוימת). לאחר 6 שנים הכסף בקרן הופך להיות 'נזיל', כלומר אפשר למשוך אותו, אבל לא חייבים לעשות זאת ואפשר להשאיר אותו בקרן לזמן רב יותר, להמשיך להפקיד כספים, ליהנות מהטבות המס ולצבור עוד רווחים.


אחרי 6 שנות ותק תוכלו למשוך את הכסף והרווחים שנצברו לכל מטרה וללא תשלום מס,

אבל משיכת הכסף לפני כן - מחייבת תשלומים ומיסוי:

מס הכנסה לפי מדרגות המס במועד המשיכה,

מס רווח הון בשיעור של 25%,

קנס שיכול להגיע ל-35%.

ניתן למשוך את הכסף לאחר 3 שנים, למי שהגיע לגיל פרישה, או משיכה לצורך השתלמות או לימודים.

"אוריינות פיננסית היא הבסיס להצלחה כלכלית"

הטבות מס

הפקדות לקרן ההשתלמות לעצמאים מוכרות כהוצאה מוכרת לצורך מס הכנסה (אם משעמם לכם - תוכלו לקרוא את פקודת מס הכנסה), ואין הבדל אם אתם עוסק פטור או עוסק מורשה או ליצנים בירדן.

ישנן תקרות מס (כמות הכסף שאתם יכולים להפקיד בשנה) המעניקות הטבות, כלומר מקטינות את המס שאתם משלמים. נכון ל-2019:

מס הכנסה - 4.5% מההכנסה השנתית ועד תקרה של: 11,880 ש"ח

מס רווח הון - תקרה שנתית: 18,480 ש"ח


כלומר, הפקדה לקרן השתלמות בסכום של עד 11,880 ש"ח בשנה תוכר כהוצאה מוכרת במס הכנסה ותקבלו עליה החזר (גובה ההחזר תלוי ברמת ההכנסה שלכם, כלומר במס השולי שאתם משלמים),

ואם תפקידו כל שנה עד 18,480 ש"ח (הסכומים משתנים מדי שנה) לא תשלמו מס רווח הון על הרווחים מההפקדות,

ובתנאי שלא תמשכו את הכספים לפני תום התקופה.


דוגמא להטבת מס הכנסה:

נניח שההכנסה השנתית שלכם היא 80,000 ש"ח.

4.5% מתוכם הם 3600 ש"ח (נמוך מהתקרה של 11,880 ש"ח).

שיעור המס השולי של 80,000 ש"ח הוא 14%.

14% מתוך 3600 ש"ח הם 504 ש"ח.


אם תפקידו יותר מהסכומים הרשומים למעלה, תצטרכו לשלם מיסים עבור העודף בין ההפקדות שלכם לתקרות המס. המיסים ייגבו כאשר תמשכו את הכסף מהקרן ולא באותה שנת הפקדה. זה נקרא 'דחיית מס'.

כדי ליהנות מהטבות המס, חשוב לוודא שהכספים שאתם מפקידים מגיעים בפועל לקרן ההשתלמות לפני סוף דצמבר (לפעמים זה יכול להימשך מספר שבועות עד שההפקדה מגיעה לקרן).


בסוף חודש מרץ מקבלים את הדו"ח השנתי מהגוף המנהל, ובו יש "אישור הפקדה לצורכי מס".

צרפו אותו לדו"ח השנתי שלכם לרשות המיסים ותקבלו את ההטבה בפועל לאחר שהם יזינו את הנתונים למערכת שלהם (לוצי טוען שזה יכול להימשך כמה חודשים, אבל עדיין - זה אחלה כסף).


אני ממליץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון ולשלם להם כדי שיגישו עבורכם את הדו"ח השנתי. זה יחסוך לכם הרבה בירוקרטיה ואולי כסף אם תבצעו תכנון מס מראש.


סוג ההשקעה

הרווחים שתצברו תלויים בעיקר במסלול ההשקעה שבחרתם להשקיע בו, ולכל בית השקעות ישנם מסלולים מגוונים ברמות סיכון שונות: מסלול צמוד אג"ח, דרך מסלול עוקב מדד, מסלול מניות אגרסיבית, ואפילו IRA - קרן השתלמות בניהול אישי. לוצי מתעקש להשקיע במסלול אגרסיבי ולא סולידי, כי הוא חושב ש-6 שנים הם זמן מספיק להתאושש מנפילות בשוק ההון, אם היו כאלה במהלך התקופה.

אפשר לבחור גם מסלולים סולידיים או מסלול כללי שמשלב חשיפה חלקית למניות. בכל מקרה חשוב להכיר בעובדה שעלולים להפסיד כסף, אפילו אם לתקופה קצרה, כמו בכל השקעה!


הפקדה לקרן השתלמות יכולה להתבצע מדי חודש, במספר הפקדות במהלך השנה, או בהפקדה חד-פעמית. הסכום שתפקידו יכול להיות קבוע או בסכומים משתנים לבחירתכם.


באופן כללי יש הרבה סוגי מסלולים: מניות, אג"ח (ממשלתי או קונצרני), ושילובים בתמהילים שונים. יש שמצמידים את המניות למדד (או לקרן מחקה) כדי לקבל את התשואה הממוצעת במשק.


הלוואה על חשבון הקרן

אפשר לקבל הלוואה על חשבון הכסף שבקרן ההשתלמות, ובדרך כלל התנאים להלוואה כזו יהיו טובים יותר (ריביות נמוכות, פריסה לטווח ארוך, החזרים חודשיים נמוכים), מכיוון שלגוף המנהל יש 'בטוחה' - הקרן שלכם.

בדרך הזו תוכלו לקחת הלוואה מבלי לשבור את החיסכון שצברתם, ומבלי לשלם מיסים על שבירת הקרן.


סכום ההלוואה תלוי בנזילות של הקרן:

- בקרן השתלמות לא נזילה תוכלו לקבל הלוואה עד 50% מגובה הקרן.

- בקרן השתלמות נזילה תוכלו לקבל הלוואה עד 80% מגובה הקרן.


אממה, אי אפשר לקבל הלוואה בכל המסלולים.

אם אתם במסלול שלא מאפשר את זה - תוכלו להעביר את הכסף למסלול אחר (זה יקח זמן מה) ולאחר מכן תוכלו לבקש הלוואה.


חלק מהחברות לא נותנות הלוואה על קרן שאינה נזילה, וחלק מאפשרות לקחת הלוואה רק אם יש לכם מעל לסכום מסוים בקרן (לוצי לוחש לי באוזן שרק מעל שמעל 40k ש"ח), וסכום ההלוואה חייב להיות במינימום כלשהו (אי אפשר לקחת הלוואה על סך 500 ש"ח).


הגופים המנהלים מאפשרים 2 מסלולי החזר:

החזר חודשי של קרן+ריבית (כמו בבנק), או החזר חודשי של הריבית בלבד ותשלום כל הקרן בסוף התקופה (גרייס).


למה הלוואה עדיפה על משיכת הכסף כולו? בגלל שהקרן ממשיכה להתנהג כהשקעה לאורך כל תקופת ההלוואה, וממשיכה לצבור רווחים ולהעניק הטבות מס.

תוכלו אפילו להמשיך להפקיד כסף לקרן ההשתלמות, בזמן שאתם מחזירים את ההלוואה לגוף המנהל.


משיכת כספים מקרן ההשתלמות

לאחר שהסתיימה תקופת ההפקדות והכסף הופך לנזיל - אפשר למשוך את כל הסכום (או חלק ממנו), או אפילו לקבל את הכסף בסכום חודשי קבוע מתוך ההון שצברתם (כמו הוראת קבע הפוכה).


חשוב שתדעו שלאחר משיכת כסף מקרן ההשתלמות - אי אפשר להפקיד אליה הפקדות נוספות, ותצטרכו לפתוח קרן חדשה ולחכות 6 שנים נוספות.

אז או שתמשכו את כל הכסף או ש:


פתיחת מספר קרנות השתלמות

אפשר לפתוח מספר קרנות השתלמות במקביל. תוכלו לפתוח אחת בכל שנה אם תרצו.

היופי הוא שאפשר להעביר וותק מקרן אחת לאחרת! כלומר, אפשר למשוך כסף על-פי המועד הראשון של ההפקדה. למשל, אם תפתחו קרן השתלמות ב-2020, ועוד אחת בשנת 2022, תוכלו למשוך כסף משתיהן יחד בשנת 2026.


בכל מקרה תקרות המס תקפות עבור סך ההפקדות לכל הקרנות, ולא עבור כל קרן בנפרד. לרשות המיסים לא אכפת אם הפקדתם 18,480 ש"ח לקרן השתלמות אחת או יותר, אלא רק הסכום שהפקדתם.

המלצה - פתחו קרן השתלמות והפקידו בה 100 ש"ח באופן חד פעמי. שתצבור וותק.

בהמשך תחליטו על המסלול המתאים עבורכם, על הסכום שאתם יכולים להפקיד במהלך הזמן, ואם אתם רוצים לפתוח קרן נוספת או לנייד את הוותק שצברתם.


איך בוחרים קרן השתלמות?

ובכן, צריך להשוות ביצועים. לחצו כאן כדי להגיע לאתר גמל.נט -אתר ממשלתי להשוואה בין קרנות השתלמות וקופות גמל.

צריך להתסכל על 2 מדדים: תשואה ומדד שארפ.


תשואה

למי יש את התשואה הכי גבוהה בשנים האחרונות? הסתכלו על ממוצע שנתי של לפחות 5 שנים אחורה. חוץ מזה שזה לא כלי לניבוי העתיד, חשוב להבין שאחוז תשואה לא מתאים לכולם כי אולי הקרן הייתה חשופה לסיכונים, ויש משקיעים שלא יכולים לישון בלילה אם הכסף שלהם חשוף לסיכונים. בחרו את מסלול ההשקעה שמתאים לרמת הסיכון שתוכלו להתמודד איתה.


מדד שארפ

המדד הזה מודד את התשואה שהקרן השיגה ביחס לסיכון שהיא לקחה. ככל שהמדד גבוה יותר, סימן שהתשואה הייתה גבוהה ביחס לסיכון שהגוף המנהל לקח. שוב - זה לא אומר שהם הרוויחו הרבה, אלא שהם הרוויחו הרבה יחסית לסיכון שהם לקחו.


כשתשוו בין קרנות שונות - בדקו שהן נמצאות באותה רמת סיכון.


דמי ניהול

דמי הניהול נגבים מהקרן עצמה (הקרן נקראת גם צבירה או חיסכון).

בבחירת הקרן בדקו מהם דמי הניהול של הגוף המנהל. בדרך כלל דמי הניהול נמוכים מ-1%, אבל עדיין אפשר להתמקח עליהם והקלף שלכם הוא גובה ההפקדות (כמות הכסף שיש בקרן). ככל שיהיה לכם יותר כסף בקרן ההשתלמות תוכלו למנף את המו"מ לטובתכם.


מתקשרים ומבררים מהם דמי הניהול בקרן והאם יש עלויות נוספות.מעבר בין מסלולי השקעה

אחרי פתיחת קרן השתלמות אפשר לעבור בין המסלולים השונים בכל שלב, ואם תרצו תוכלו אפילו להעביר את הקרן מגוף מנהל אחד לאחר.

היופי בפעולה הזאת הוא שהיא לא נחשבת אירוע מס - ולכן לא תצטרכו לשלם מיסים בזמן המעבר.


המעבר הוא פשוט ומהיר, נמשך פחות משבוע, והגוף שאליו אתם מעבירים את הקרן יסייע במילוי והגשת הטפסים.

יכול להיות שכבר יש לכם קרן השתלמות?

אפשר לבדוק בקלות אם כבר יש לכם קרן השתלמות באתר הר הכסף של משרד האוצר.
בהצלחה!


ערכה בחינם | יצירת קשר | פייסבוק | טלגרם

אזהרה: התכנים באתר מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. אינני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. אין לראות בתכני האתר בבחינת ייעוץ מקצועי כאמור, ובכלל זה שידול, שיווק או המלצה לביצוע או אי-ביצוע של פעולה כלשהי בניירות ערך. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כן חובה להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בו שימוש. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים. גלישתך באתר מהווה הסכמה מפורשת להסרת אחריות משפטית ולתנאי השימוש

אין אנו ערבים לנכונות המידע ועדכניותו ולכל תוצאה שתיגרם עקב שימוש במידע זה. אין לראות במידע כל המלצה לביצוע פעולה.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies). המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. לתקנון המלא לחצו כאן.

© כל הזכויות שמורות לרונן סימיאן. אין להעתיק או להשתמש במידע המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב |  בניית אתר: סטודיו קורלי