מושגים כלכליים חשובים

חברה בעירבון מוגבל - חברה בע"מ

חברה כזאת נחשבת לישות משפטית בפני עצמה, והיא נפרדת מבעל החברה (או בעלי החברה).

חברה פרטית

חברה שההון שלה מוחזק בידי גורם פרטי (או מספר גורמים פרטיים - עד 50 בעלי מניות).
היא פטורה מפרסום מאזנים וחשבונות רווח והפסד, ואינה רשאית לפנות לציבור בהצעה לקנות מניירות הערך שהנפיקה (מניות או איגרות חוב).
זוהי צורת ההתארגנות הנפוצה ביותר לעסקים ששייכים לבני משפחה, או לשותפים מעטים, הנוטלים חלק פעיל בניהול העסק.

חברה ציבורית

חברה שמניותיה מוחזקות בידי בעלי מניות רבים (לפחות 7 בעלי מניות, ללא הגבלת תקרה), והיא חייבת להיות לקבל רישיון מרשם החברות.
מותר לחברה ציבורית להציע לציבור לקנות ניירות ערך שהיא הנפיקה (מניות או איגרות חוב) - לאחר קבלת אישור מתאים.
חברה ציבורית חייבת לפרסם את הדוחות הכספיים שלה.
חברה ציבורית יכולה גם להיות חברה שהוקמה על ידי גוף ציבורי (ממשלה, עירייה וכדומה), ורוב הבעלות בה יכול להיות בבעלותו.

חדל פירעון

חיסכון

חיסכון הוא סכום כסף המיועד לשימוש בעתיד.
ניתן לחסוך במספר דרכים, הנבדלות זו מזו בתקופת החיסכון ובריבית הניתנת על החיסכון.
אם ניתן למשוך את כספי החיסכון בכל זמן - הוא נקרא "חיסכון נזיל", בניגוד לחיסכון שבו ניתן למשוך את הכספים רק בתום תקופת החיסכון.
דוגמא לחיסכון שאינו נזיל - חיסכון פנסיוני, וכספי החיסכון אינם נזילים לפני גיל הפרישה.

חכירה

זכות להשתמש בקרקע שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל לתקופה מוגדרת, בדרך כלל ל- 49 שנים, 99 שנים, או 3 שנים (לחקלאים).

חשבון חוזר קרדיטורי - חח"ק

​זהו חשבון בנק, דומה לחשבון עובר ושב (עו"ש) שכולנו מכירים, עם הבדל קטן:
אפשר למשוך ממנו כספים באופן אישי בלבד (בכספומט למשל),
ואין אפשרות שמישהו אחר ימשוך ממנו כספים (למשל, אי אפשר להנפיק שיקים לחשבון זה). 
חשבון זה מוגבל יותר מחשבון עו"ש רגיל, ומתקיים עם יתרת זכות בלבד (אין אפשרות להיכנס למינוס).

חשבון עובר ושב - עו"ש

חשבון עובר ושב (חשבון עו"ש) הוא החשבון שבאמצעותו מבצעים פעילות כלכלית באופן שוטף: תשלומים (בכרטיס אשראי, בשיקים), קבלת שכר (לשכירים), הוראות קבע, משיכת כספים, הפקדת פיקדונות וכדומה.
הפעולות הנפוצות ביותר בחשבון זה:
פעולת זיכוי – הפקדת כסף אל החשבון
פעולת חיוב – הוצאת כסף מתוך ההחשבון

חשבונית

חשבונית עסקה או חשבונית מס היא מסמך שמפרט פרטי עסקה. זוהי למעשה דרישת תשלום המפרטת את המוצר או השירות, כמות, מחיר ופרטי העסק.

Please reload

אזהרה: התכנים באתר מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. אינני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. אין לראות בתכני האתר בבחינת ייעוץ מקצועי כאמור, ובכלל זה שידול, שיווק או המלצה לביצוע או אי-ביצוע של פעולה כלשהי בניירות ערך. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כן חובה להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בו שימוש. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים. גלישתך באתר מהווה הסכמה מפורשת להסרת אחריות משפטית ולתנאי השימוש

אין אנו ערבים לנכונות המידע ועדכניותו ולכל תוצאה שתיגרם עקב שימוש במידע זה. אין לראות במידע כל המלצה לביצוע פעולה.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies). המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. לתקנון המלא לחצו כאן.

© כל הזכויות שמורות לרונן סימיאן. אין להעתיק או להשתמש במידע המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב |  בניית אתר: סטודיו קורלי