מושגים כלכליים חשובים

תגמולים

רכיב מהחיסכון הפנסיוני, וניתן למשוך אותו רק בעת פרישה.

תמ"א 38

תמ"א = תוכנית מתאר ארצית.

זוהי תכנית ממשלתית ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. התכנית מרשה לבנות תוספות בבניינים אלה כדי לסייע במימון.

תעודת זכאות - משכנתא

מסמך המעיד כי תוכלו לקבל משכנתא בתנאים שקבע משרד השיכון. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים שונים כגון גיל, מצב כלכלי, מצב משפחתי ושירות צבאי.

תעודת סל

זהו נייר ערך הנסחר בבורסה שמאפשר לקנות את כל המניות של מדד מסוים. כך ניתן להפחית את הסיכון בתיק השקעות. מיסוי התעודה משתנה על פי המניות שבה.

תקופת אכשרה

פרק זמן מתחילת הביטוח, שבמהלכו לא ניתן לבקש פיצוי מחברת הביטוח, גם אם מתרחש אירוע ביטוחי בזמן זה! פרק הזמן משתנה מחברה לחברה ובסוגי ביטוח שונים.

תקופת המתנה - ביטוח

תקופת ההמתנה היא פרק הזמן בין האירוע הביטוחי לרגע שבו מקבלים את תגמולי הביטוח בפועל.

תקציב

כלי ניהולי שמטרתו תכנון הוצאות והכנסות. הוא יכול לשמש אדם, משפחה, ארגון, בית ספר, מדינה. תכנון תקציב נעשה בדרך כלל בתקופה שלפני השימוש בו. לעתים מתבצע תכנון תקציבי למשך חייו של פרויקט מסוים (למשל תקציב ללימוד נהיגה).

תשואה

זהו השינוי בין מחיר הקנייה למחיר המכירה - והוא נמדד באחוזים. ההכנסה או הרווח, נמדדת באחוזים מההשקעה (ולא מהערך הנקוב), בדרך כלל כאחוז שנתי. כדי לקבל את שיעור התשואה יש לחלק את הרווח במחיר הרכישה.

Please reload

אזהרה: התכנים באתר מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. אינני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. אין לראות בתכני האתר בבחינת ייעוץ מקצועי כאמור, ובכלל זה שידול, שיווק או המלצה לביצוע או אי-ביצוע של פעולה כלשהי בניירות ערך. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כן חובה להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בו שימוש. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים. גלישתך באתר מהווה הסכמה מפורשת להסרת אחריות משפטית ולתנאי השימוש

אין אנו ערבים לנכונות המידע ועדכניותו ולכל תוצאה שתיגרם עקב שימוש במידע זה. אין לראות במידע כל המלצה לביצוע פעולה.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies). המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. לתקנון המלא לחצו כאן.

© כל הזכויות שמורות לרונן סימיאן. אין להעתיק או להשתמש במידע המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב |  בניית אתר: סטודיו קורלי