מושגים כלכליים חשובים

מדד דאו-ג'ונס

אחד ממדדי ניירות הערך בבורסה בניו-יורק. מודד את השינויים אצל 30 החברות המובילות בארה"ב.

מדד המחירים לצרכן

​"המדד" הוא שם קיצור ל"מדד המחירים לצרכן", 

הוא מודד את עלות המחיה - בכמה אחוזים התייקרו או הוזלו מוצרי צריכה ושירותים (מחירי ירקות, דלק, דיור, תחבורה ציבורית וכדומה). המדד מתפרסם בכל חודש על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-15 לחודש ליתר דיוק.

לעיתים אפשר לקחת הלוואה או להפקיד בפיקדון צמודי מדד, וזה יכול לשנות את גודל ההחזר החודשי על-פי השינוי במדד בכל חודש. 

מדד תשומות הבניה

מדד המחשב את השינוי במחירים של חומרי בניה (למשל - מחיר המלט). חלק מהמשכנתא עשוי להיות צמוד למדד זה.

מדרגות מס

עצמאי חייב לשלם מס שולי שגדל עם העליה בהכנסה. להרחבה באתר כל זכות.

מונופול

מצב בו ישנו מוכר יחיד (שמוכר מוצר או שירות) ששולט על השוק ללא תחרות. בעל מונופול עלול לנצל את מצבו ולגבות מחירים מופרזים.

מטבע חוץ - מט"ח

כל המטבעות שאינם "שקל חדש".

מישכון

שעבוד נכס בתמורה לקבלת הלוואה. לדוגמה, כדי לקבל משכנתא, עשויים להידרש למשכן את הדירה שקונים לבנק שמלווה לכם את הכסף, והדירה תירשם כמשועבדת לבנק עד שתסיימו להחזיר את המשכנתא.

מיתון

מיתון הינו האטה בפעילות המשק. למה זה קורה ואיך להתכונן למיתון - לחצו כאן

מלווה קצר מועד - מק"מ

איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל לתקופות של עד שנה. ניתן לרכוש אותה דרך הבנק ואפשר לקנות ולמכור אותה עד המועד שבו יפרע אותה בנק ישראל וישלם לכם את הסכום שנקבע מראש. היא אינה צמודה ואינה נושאת ריבית.

מניה

נייר ערך המעניק בעלות חלקית של חברה הנסחרת בבורסה. כולל זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק.

מס בריאות

כל תושב חייב לשלם דמי ביטוח בריאות (בהתאם להכנסתו), הנגבים באמצעות המוסד לביטוח לאומי – ללא קשר להשתייכות לקופת חולים.

מס הכנסה

בעלי הכנסה מגובה מסוים חייבים בתשלום מס הכנסה המשמש למימון השירותים שהמדינה מספקת לאזרחים כמו ביטחון, חינוך, רפואה ועוד.

מס חברות

מס המוטל על ההכנסה החייבת של חברה. נכון לשנת 2017 מס החברות בישראל הוא 24%.

מס רכישה

מס המשולם למדינה בעת רכישת זכויות הנוגעות למקרקעין; קניית בית, שטח וכיוצא בזה

מס שבח

מס שנדרשים לשלם כאשר מממשים נכס (דירה או קרקע) שערכו עלה (לממש - למכור אותו או לעשות בו שינוי), אם אתם הבעלים שלו או חוכרים אותו.

מסגרת אשראי

הסכום שסוכם עם הבנק או חברת האשראי שתוכלו לקבל כהלוואה מיידית, בתמורה לתשלום הריבית שסוכמה ביניכם. אפשר לחשוב עליו כעל "המינוס" המקסימלי שתוכלו לנצל בחשבון.

מקדם המרה

כדי לחשב את גובה הפנסיה בפרישה, מחלקים את הסכום שחסכתם למספר תשלומים מסוים. למספר זה קוראים "מקדם המרה". מקדם ההמרה משתנה בהתאם להנחיות שקובע הרגולטור על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

משיכת יתר - אוברדרפט

משיכת יתר (או: אוברדרפט) - משיכת כספים בכמות גדולה יותר ממה שנמצא בחשבון העו"ש. זה כמו הלוואה אוטומטית מהבנק עם ריבית גבוהה. כמה באמת משלמים עליו? לפוסט המלא לחצו כאן

משכנתא

הלוואה, בדרך כלל לצורך קניית דירה, שמקבלים בתמורה לשעבוד נכס לטובת נותן ההלוואה.

Please reload

אזהרה: התכנים באתר מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. אינני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. אין לראות בתכני האתר בבחינת ייעוץ מקצועי כאמור, ובכלל זה שידול, שיווק או המלצה לביצוע או אי-ביצוע של פעולה כלשהי בניירות ערך. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כן חובה להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בו שימוש. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים. גלישתך באתר מהווה הסכמה מפורשת להסרת אחריות משפטית ולתנאי השימוש

אין אנו ערבים לנכונות המידע ועדכניותו ולכל תוצאה שתיגרם עקב שימוש במידע זה. אין לראות במידע כל המלצה לביצוע פעולה.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies). המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. לתקנון המלא לחצו כאן.

© כל הזכויות שמורות לרונן סימיאן. אין להעתיק או להשתמש במידע המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב |  בניית אתר: סטודיו קורלי