מושגים כלכליים חשובים

אוברדרפט

מושג: "משיכת יתר"

אוריינות פיננסית

​אוריינות פיננסית היא היכולת להבין נושאים כלכליים המשפיעים על רווחת הפרט.  היא כוללת את היכולת להעריך אפשרויות כלכליות, להשתמש בכסף בצורה נכונה, לתכנן את העתיד, לפעול בהתאם בהווה ולהגיב בצורה מושכלת לשינויים כלכליים.

איגרות חוב - אג"ח

איגרת חוב היא התחייבות של חברה מסוימת להחזיר כסף שקיבלה מהציבור. החברה לווה כסף מהציבור במקום מבנק, ומבטיחה בתמורתו ריבית, במועד שנקבע מראש. ישנם 2 סוגים עיקריים של איגרות חוב: ממשלתיות (אג"ח ממשלתי / אג"ח מדינה) קונצרניות (של עסקים וחברות) כאשר חברה לא מסוגלת להחזיר חוב, לעיתים משעבדים את נכסי החברה, ולעיתים מתבצע תהליך של הסדר חוב (תספורת) ובו הנושים מוותרים על חלק מהחוב כלפיהם.

אינפלציה

אינפלציה היא עלייה במחירי מוצרים ושירותים, הגורמת לירידה בערך הכסף (באותו סכום אפשר לקנות פחות דברים). היא נקבעת על-ידי סל מוצרים ושירותים מסוים הקבוע מראש, ועליה או ירידה במחיר הסל נמדדת באחוזים. דיפלציה היא המצב ההפוך של אינפלציה (ירידה במחיר מוצרים ושירותים).

אירוע ביטוחי

אירוע שבעקבותיו תהיו זכאים לקבל פיצוי מחברת הביטוח (בהתאם לתנאי הביטוח)

אכשרה

אנונה

תשלומים כספיים המשולמים באופן קבוע למשך תקופה מוגדרת. קיימים מספר סוגי אנונות שונים בתדירות ומועד התשלום, במועד תחילת התשלום (אנונה מיידית או אנונה דחויה), במשך זמן התשלום ובתנאים לתשלום האנונה (למשל אנונת חיים אשר תשולם כל עוד האדם חי). בניגוד לפנסיה - אנונה יכולה להמשיך להיות משולמת גם אם עורך ההסכם נפטר.

ארנונה

מס תקופתי (כל חודשיים) שתושב חייב לשלם על-מנת לממן את השירותים שנותנת הרשות המקומית.

אשראי

קנית מוצרים או שירותים ללא תשלום מיידי. אשראי יכול להינתן על ידי מוכר (ללא בטחונות), על ידי חברת אשראי (כרטיס אשראי), ועל ידי הבנק (מסגרת אשראי). בדרך כלל האשראי ניתן בתמורה לריבית מסוימת (כסף) שנוספת לסכום הכסף המקורי (הקרן).

Please reload

אזהרה: התכנים באתר מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. אינני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. אין לראות בתכני האתר בבחינת ייעוץ מקצועי כאמור, ובכלל זה שידול, שיווק או המלצה לביצוע או אי-ביצוע של פעולה כלשהי בניירות ערך. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כן חובה להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בו שימוש. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים. גלישתך באתר מהווה הסכמה מפורשת להסרת אחריות משפטית ולתנאי השימוש

אין אנו ערבים לנכונות המידע ועדכניותו ולכל תוצאה שתיגרם עקב שימוש במידע זה. אין לראות במידע כל המלצה לביצוע פעולה.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies). המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. לתקנון המלא לחצו כאן.

© כל הזכויות שמורות לרונן סימיאן. אין להעתיק או להשתמש במידע המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב |  בניית אתר: סטודיו קורלי